31.145, L

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het wijzigen van het wetsvoorstel middels een novelle om de bewaartermijn op zes maanden te stellenIn deze motie wordt de regering verzocht om een novelle om de bewaartermijn van telecommunicatiegegevens op zes maanden te stellen.Kerngegevens

nummer 31.145, L
ingediend 7 juli 2009
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Verworpen op 7 juli 2009 na stemming bij zitten en opstaan.VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
M.J.M. Kox (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)