31.700 XIV, G

Motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. inzake genetische modificatie van planten waarbij geen zekerheid bestaat dat alle risico’s van toepassing beheersbaar zijnIn deze motie wordt de regering verzocht om in Europees verband nadere studie van nieuwe veredelingstechnieken (o.m. cisgenese) te bevorderen om na te gaan van welke veredelingstechnieken een eventueel vereenvoudigd toelatingsregiem zou kunnen gaan gelden en daarbij te bewaken dat de gangbare - organische of biologische - voedselketen wordt behouden, zodat daarmee ook de keuzevrijheid van de consument om ggo-vrij voedsel te kunnen kopen gewaarborgd blijft.Kerngegevens

nummer 31.700 XIV, G
ingediend 27 januari 2009
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 3 februari 2009 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks, PvdD en de fractie-Yildirim stemden tegen
indiener(s) E. Schuurman
mede ondertekend door G. van den Berg
J.P. Laurier
P.W.J. Peters
S. Schaap (VVD)
J.J. Sylvester (PvdA)
R. Willems
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2009 (31.700 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)