31.804, F

Motie-Asscher (VVD) c.s. inzake het oordeel dat pas, nadat een wet in beide Kamers der Staten-Generaal is aangenomen een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van die wet kan worden voorgehangenIn deze motie wordt de regering verzocht de termijn van voorhang van algemene maatregelen van bestuur niet eerder te laten beginnen dan nadat het betreffende wetsvoorstel in beide Kamers is aanvaard.Kerngegevens

nummer 31.804, F
ingediend 30 juni 2009
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 7 juli 2009. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) E. Asscher
mede ondertekend door G.J.J. Biermans
U. Rosenthal
A.G. Schouw
C. Slager
dossier(s) Wijziging Mediawet 2008 inzake erkenning en financiering publieke omroep (31.804)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)