Drs. E. Asscher (VVD)Edward Asscher (1946) was van 12 juni 2007 tot 7 juni 2011 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.


Anciënniteit

1456 dagen
(12 juni 2007 tot 7 juni 2011)