32.123, D

Motie-Rosenthal (VVD) c.s. over de betrokkenheid bij de voortgang van de heroverwegingenIn deze motie wordt de regering verzocht de Kamer zoveel mogelijk te betrekken bij de voortgang van de heroverwegingen gezien het fundamentele karakter ervan.

De Kamer heeft ter voorbereiding van de plenaire behandeling van het Belastingplan 2010 deze informatie nodig en verzoekt de regering uiterlijk begin december dit aan de Kamer te verstrekken.  Kerngegevens

nummer 32.123, D
ingediend 13 oktober 2009
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 27 oktober 2009 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, SP, GroenLinks, D66, PvdD en SGP stemden voor
indiener(s) U. Rosenthal
mede ondertekend door G. Holdijk (SGP)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
A.G. Schouw
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2010 (32.123)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)