32.123, E

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de mogelijkheid onderzoek te doen bij financiële instellingen in geval van faillissement waarbij grote aantallen cliënten gedupeerd kunnen rakenIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te doen bij financiële instellingen in geval van faillissement waarbij grote aantallen cliënten gedupeerd kunnen raken.

Het rechtsgevoel van cliënten en burgers kan geschaad worden in geval bestuurders c.q. interne toezichthouders van de financiële instelling een deel van de behaalde winsten c.q. winstgerelateerde en/of aandelenkoersgerelateerde inkomsten kunnen behouden en dat de wet vermogenssancties ook van toepassing zou moeten worden verklaard in dergelijke gevallen om via winst- of inkomstenontneming het rechtsgevoel bij cliënten en burgers te voeden.Kerngegevens

nummer 32.123, E
ingediend 13 oktober 2009
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 27 oktober 2009 ingetrokken op 27 oktober 2009
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
H. ten Hoeve
M.J.M. Kox (SP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
A.G. Schouw
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Miljoenennota 2010 (32.123)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Bij brief van 22 oktober 2009 (EK 32.123, F) heeft de minister van Justitie gereageerd op de motie.