32.211, K

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over betrekken van (zelforganisaties van) prostituees bij totstandkoming en uitvoering van het prostitutiebeleidIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken op welke wijze zelforganisaties van prostituees bij de totstandkoming en uitvoering van het prostitutiebeleid kunnen worden betrokken en hoe het representeren van de belangen van sekswerkers, het voorlichten van sekswerkers over entree tot en exit uit de prostitutie, directe dienstverlening, conflictbemiddeling, en beleidsadvisering mede bij hen kan worden belegd.Kerngegevens

nummer 32.211, K
ingediend 28 mei 2013
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 9 juli 2013. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
M.C. Scholten (D66)
M.B. Vos (GroenLinks)
W.J. Witteveen
dossier(s) Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32.211)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)