32.412, K

Motie-Holdijk (SGP) c.s. over het versterken van de positie van winkeliers in winkelcentraIn deze motie wordt de regering verzocht (te onderzoeken en) in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om via wetgeving of op andere wijze de contractuele positie van winkeliers (in winkelcentra) te versterken en de vrijheid om binnen het gemeentelijke beleid hun eigen openingstijden te bepalen, te garanderen.Kerngegevens

nummer 32.412, K
ingediend 14 mei 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, SP, VVD, OSF, 50PLUS, CDA, PVV en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) G. Holdijk (SGP)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
G.A.T.M. Reuten (SP)
G.H. Terpstra (CDA)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Verhoeven en Van Tongeren Beslissing koopzondagen bij gemeenten (32.412)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)