33.192, G

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het uitvoeren van een evaluatie in verband met de mogelijke verlenging van de wetIn deze motie wordt de regering verzocht bij de evaluatie in elk geval te onderzoeken in hoeverre de wetswijziging noodzakelijk is gebleken voor en daadwerkelijk heeft geleid tot de bestrijding van identiteitsfraude, in hoeverre de wetswijziging heeft geleid tot gebruik van biometrische gegevens voor andere strafrechtelijke doeleinden en in hoeverre de gegevens in de centrale databank betrouwbaar en van voldoende kwaliteit blijken.Kerngegevens

nummer 33.192, G
ingediend 18 november 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door A.M.V. Gerkens (SP)
A.L. Koning (PvdA)
M.C. Scholten (D66)
W.J. Witteveen
dossier(s) Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen (33.192)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)