33.368, D

Motie-De Graaf (D66) c.s. over aanbeveling van twee leden voor het "artikel 19-overleg" door de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNGIn deze motie wordt de regering verzocht de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG aan te wijzen als orgaan dat de aanbeveling voor de benoeming van het lidmaatschap van twee burgemeesters van kleinere gemeenten in het "artikel 19-overleg" doet.Kerngegevens

nummer 33.368, D
ingediend 18 december 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 18 december 2012 aangenomen.PVV, VVD en SGP stemden tegen.
indiener(s) Th.C. de Graaf (D66)
mede ondertekend door R.A. Koole (PvdA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Reparatiewet nationale politie (33.368)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)