33.402, J

Motie-Van Boxtel (D66) c.s. over reservering van 25 miljoen euro voor extra aanwending ten behoeve van de culturele sectorIn deze motie wordt de regering verzocht uit de te verwachten onderuitputting van de rijksbegroting 2013 een bedrag van 25 miljoen euro te reserveren voor extra aanwending t.b.v. de culturele sector.Kerngegevens

nummer 33.402, J
ingediend 18 december 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, 50PLUS en PvdD stemden voor.
indiener(s) R.H.L.M. van Boxtel (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.M. de Boer (GroenLinks)
P. Ester (ChristenUnie)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Belastingplan 2013 (33.402)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)