34.024, G

Motie-Koning (PvdA) c.s. over inzage in kosten- en batenopbouw en rendement van de UPDIn deze motie wordt de regering verzocht het parlement bij de eerstvolgende versobering of, indien deze zich eerder aandient, de evaluatie over drie jaar, inzage in de genoemde kosten- en batenopbouw en het rendement van de upd te verschaffen opdat op grond daarvan gesproken kan worden over de eventuele aanpassing van de universele postdienstverlening.Kerngegevens

nummer 34.024, G
ingediend 19 mei 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, CDA, SGP en D66 stemden tegen
indiener(s) A.L. Koning (PvdA)
mede ondertekend door G.A.T.M. Reuten (SP)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (34.024)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)