34.300, H

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. om geen gelden uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking in te zetten voor de opvang van vluchtelingen in NederlandIn deze motie wordt de regering verzocht geen gelden uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking in te zetten voor de opvang van vluchtelingen in Nederland, ten laste van mogelijkheden tot hulp en opvang in de regio van herkomstKerngegevens

nummer 34.300, H
ingediend 13 oktober 2015
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 13 oktober 2015. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
M.J.M. Kox (SP)
F. Köhler (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Miljoenennota 2016 (34.300)