35.216, E

Motie-Berkhout (Fractie-Nanninga) c.s. over het opschalen van de capaciteit van kolencentrales naar 100%



In deze motie wordt het kabinet verzocht om het de exploitanten van Nederlandse kolencentrales mogelijk te maken de energieproductie door middel van steenkool op te schalen naar 100% van de capaciteit.



Kerngegevens

nummer 35.216, E
ingediend 8 maart 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, SGP, 50PLUS en FVD stemden voor.
indiener(s) H.A. Berkhout (Nanninga)
mede ondertekend door A.J.A. Beukering (Nanninga)
L.P. van der Linden (Nanninga)
H. Otten (Otten)
dossier(s) Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35.216)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)