35.302, I

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de verhoging van de ouderenkortingIn deze motie wordt de regering verzocht de ouderenkorting in het Belastingplan 2021 te verhogen met hetzelfde bedrag waarmede de arbeidskorting beleidsmatig wordt verhoogd in de jaren 2020 tot en met 2022.Kerngegevens

nummer 35.302, I
ingediend 10 december 2019
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 17 december 2019 en op 24 november 2020 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Belastingplan 2020 (35.302)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)