35.302, M

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het verkleinen van de belastingkloof tussen een- en tweeverdienersIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken hoe door middel van aanpassing van de belastingsystematiek de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners verkleind kan worden, en dit onderzoek eventueel in samenhang met de fiscale bouwstenen voor de zomer van 2020 aan de Kamer te sturen.Kerngegevens

nummer 35.302, M
ingediend 10 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, SGP, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
D.J.H. van Dijk (SGP)
P.H.J. Essers (CDA)
P. Ester (ChristenUnie)
P.M.L. Frentrop (FVD)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Belastingplan 2020 (35.302)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)