35.302, O

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het uitstellen van de afbouw van de zelfstandigenaftrekIn deze motie wordt de regering verzocht de afbouw van de zelfstandigenaftrek uit te stellen en eerst het definitieve rapport van de Commissie Borstlap af te wachten.Kerngegevens

nummer 35.302, O
ingediend 10 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SGP, FVD, PvdD en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Belastingplan 2020 (35.302)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)