35.302, R

Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) over een onafhankelijke adviescommissie die voorstellen doet tot herziening en vereenvoudiging van het belastingstelselIn deze motie wordt het kabinet verzocht een onafhankelijke adviescommissie in te stellen, die voorstellen doet tot herziening en vereenvoudiging van het belastingstelsel. Ook wordt het kabinet verzocht de voorstellen van de adviescommissie uiterlijk eind 2020 aan beide Kamers te doen toekomen.Kerngegevens

nummer 35.302, R
ingediend 10 december 2019
gewijzigd 26 mei 2020
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2020 aangehouden en op 8 juni 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Belastingplan 2020 (35.302)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Op 26 mei 2020 vond een heropening van de beraadslaging in derde termijn plaats waarin het lid Van Rooijen (50PLUS) deze gewijzigde motie (ter vervanging van zijn aangehouden motie 35.300, K) over een onafhankelijke Adviescommissie die voorstellen doet tot herziening en vereenvoudiging van het belastingstelsel heeft ingediend en daarna deze motie opnieuw heeft aangehouden.