35.349, E

Motie-Janssen (SP) over actualisering van het onderzoek naar een twee-fasen-procesIn deze motie wordt de regering verzocht om een actualisering te laten uitvoeren van het in 2013 uitgevoerde WODC onderzoek naar het twee-fasen-proces en een uitvoeringstoets uit te laten voeren naar de gevolgen van een twee-fasen-proces bij ernstige gewelds- en zedendelicten.

De regering wordt verzocht de actualisering en de uitvoeringstoets dusdanig tijdig uit te laten voeren dat de uitkomsten kunnen worden betrokken bij de parlementaire behandeling van de herziening van het Wetboek van Strafvordering.Kerngegevens

nummer 35.349, E
ingediend 13 april 2021
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Aangehouden op 13 april 2021
vervaldatum aanhouding 8 februari 2022
indiener(s) R.A. Janssen (SP)
dossier(s) Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349)