35.529, J

Motie-Beukering (Fractie-Nanninga) c.s. over het van toepassing verklaren van de Wet Normering Topinkomens bij Invest InternationalIn deze motie wordt de regering verzocht indien de wet Invest International wordt goedgekeurd, de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing te verklaren bij Invest International.Kerngegevens

nummer 35.529, J
ingediend 6 juli 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, GroenLinks, SP, PVV en PvdD stemden voor.
indiener(s) A.J.A. Beukering (Nanninga)
mede ondertekend door L.P. van der Linden (Nanninga)
A. Nanninga (Nanninga)
dossier(s) Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)