35.529, Q

Motie-Van Ballekom (VVD) over het informeren van de Kamer over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met FMO, RVO en Invest-NLIn deze motie wordt de regering verzocht om:

  • • 
    de samenwerkingsovereenkomsten met FMO en, voor zover mogelijk Invest-NL zodanig in te richten dat de centrale diensten van de betreffende organisaties worden gedeeld, waaronder onder meer ICT-diensten, personeelszaken, compliance en risicomanagement;
  • • 
    onomwonden en duidelijk vast te leggen dat de inhoud en besteding van de subsidieregelingen blijvend vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid waardoor het parlementaire budgetrecht niet wordt vervreemd;
  • • 
    de Kamer te informeren over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten en de Kamer afschriften te verstrekken van de jaarverslagen en jaarrekeningen van de organisatie.


Kerngegevens

nummer 35.529, Q
ingediend 13 juli 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) W.T. van Ballekom (VVD)
dossier(s) Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd