35.538, H

Motie-Nicolaï (PvdD) over transparante en volledige informatie bij installatie CoronaMelder-appIn deze motie wordt de regering verzocht om de in vijf punten vervatte informatie op te nemen bij de informatie over nut en werking van Coronamelder die in beeld komt bij het installeren van de app.Kerngegevens

nummer 35.538, H
ingediend 6 oktober 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 oktober 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, OSF, PvdD, FVD en PVV stemden voor.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)