35.538, I

Motie-Nicolaï (PvdD) over uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel tot er voldoende testcapaciteit aanwezig isIn deze motie wordt de regering verzocht de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 uit te stellen tot er voldoende testcapaciteit aanwezig is om te garanderen dat binnen 3 dagen een testresultaat kan worden verkregen.Kerngegevens

nummer 35.538, I
ingediend 6 oktober 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 oktober 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, FVD en PvdD stemden voor.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)