35.572, L

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over herinvoering van de Wet HillenIn deze motie wordt de regering verzocht de wenselijkheid van herinvoering van de Wet Hillen te onderzoeken en rapportage uit te brengen voor Prinsjesdag 2021.Kerngegevens

nummer 35.572, L
ingediend 8 december 2020
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 8 december 2020 en op 12 oktober 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Belastingplan 2021 (35.572)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)