35.572, P

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de effecten van een luchtvrachtbelastingIn deze motie wordt de regering verzocht om een onderzoek te doen naar een meer neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en uiterlijk in de eerste helft van 2021 de uitkomsten daarvan met de Kamer te delen.Kerngegevens

nummer 35.572, P
ingediend 8 december 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, 50PLUS, OSF en PvdD stemden voor.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Belastingplan 2021 (35.572)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)