35.572, Q

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden tot herinrichting van de belastingdrukIn deze motie wordt de regering verzocht een onafhankelijk onderzoek in te doen stellen naar de mogelijkheden tot herinrichting van de belastingdruk zodat het welzijn in brede zin inclusief de werkgelegenheid bevorderd wordt en de Kamer daarover binnen zes maanden te rapporteren.Kerngegevens

nummer 35.572, Q
ingediend 8 december 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Belastingplan 2021 (35.572)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)