35.572, R

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de effecten van belastingverdragen van Nederland met derde landenIn deze motie wordt de regering verzocht een onafhankelijk onderzoek in te doen stellen naar de effecten van de belastingverdragen van Nederland en derde landen en hun neveneffecten, en de Kamer daarover binnnen zes maanden te rapporteren.Kerngegevens

nummer 35.572, R
ingediend 8 december 2020
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 8 december 2020 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 28 september 2021
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Belastingplan 2021 (35.572)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)