35.659, B

Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over tijdig vragen om een oordeel van de Europese CommissieIn deze motie spreekt de Kamer uit dat het de voorkeur verdient in het kader van de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetgeving dat indien fiscale voorstellen een oordeel van de Europese Commissie vragen, zulks tijdig geschiedt en niet aan het slot van het parlementaire behandeling tot haastige aanpassingen leidt in de vorm van een novelle.

De regering wordt verzocht in de toekomst conform dit uitgangspunt te handelen.Kerngegevens

nummer 35.659, B
ingediend 14 december 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) F.J.M. Crone (PvdA)
mede ondertekend door C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Novelle Belastingplan 2021 (35.659)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)