35.659, C

Motie-Crone (PvdA) c.s. over heroverweging van de verhoging van het tariefpercentage bij afwijzing van de fiscale eenheid in de BIKIn deze motie wordt het kabinet verzocht na ommekomst van het besluit van de Europese Commissie, de verhoging van het tariefpercentage te heroverwegen en daarvan melding te doen bij de toegezegde brief waarin de uitslag van de notificatie aan de Kamer wordt gemeld.Kerngegevens

nummer 35.659, C
ingediend 14 december 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.
indiener(s) F.J.M. Crone (PvdA)
mede ondertekend door C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Novelle Belastingplan 2021 (35.659)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)