35.925, I

Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het aanpakken van de energiearmoede onder de laagste inkomensIn deze motie wordt de regering verzocht met aanvullende maatregelen te komen om de energiearmoede onder de laagste inkomens aan te pakken.Kerngegevens

nummer 35.925, I
ingediend 16 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 23 november 2021 verworpen. SGP, Groenlinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PvdD en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) E.B. van Apeldoorn (SP)
mede ondertekend door F.J.M. Crone (PvdA)
F. Karimi (GroenLinks)
M.J.M. Kox (SP)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2022 (35.925)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)