35.925

Miljoenennota 2022Deze nota (TK, 1) met bijlagen (TK, 2), waaronder de Macro Economische Verkenning (MEV) 2022 en de Troonrede 2022, bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid voor 2022. In de Miljoenennota is het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2022.


Stand van zaken

Algemene politieke beschouwingen (Apb) 2021

De Eerste Kamer heeft op 28 september 2021 gestemd over een drietal ordevoorstellen over de Algemene politieke beschouwingen 2021:

Het op 14 september 2021 gedane ordevoorstel van het lid Jorritsma-Lebbink (VVD) om de Algemene politieke beschouwingen niet te houden op de oorspronkelijke voorziene datum 2 november 2021 is na hoofdelijke stemming met 33 stemmen voor (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks) en 29 stemmen tegen (SP, 50PLUS, Fractie-Nanninga, PVV, PvdA, FVD, SGP, Fractie-Otten en PvdD) aangenomen.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

Het op 28 september 2021 gedane ordevoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) om de Algemene politieke beschouwingen op 30 november 2021 te houden (eventueel op 7 december 2021) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, PvdA, PVV en PvdD.

Tegen: CDA, VVD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

Het op 14 september 2021 gedane ordevoorstel van het lid Jorritsma-Lebbink om de Algemene politieke beschouwingen te houden zodra er een nieuw kabinet is gevormd is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, GroenLinks, SP, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Otten, 50PLUS en PvdA.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2021

De Algemene financiële beschouwingen 2021 zijn voorzien voor 16 november 2021. De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 12 oktober 2021 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg ter voorbereiding van de Afb. Een brief van de commissie is voorzien voor 25 oktober 2021.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-138] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-138] documenten