36.194, W

Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over een grondslag voor een vaccinatiebewijsIn deze motie wordt de minister verzocht te bevorderen dat de exploitant van een publieke of besloten ruimte geen vaccinatiebewijs mag eisen van een bezoeker zolang daarin niet publiekrechtelijk is voorzien.Kerngegevens

nummer 36.194, W
ingediend 16 mei 2023
gewijzigd 23 mei 2023
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 mei 2023 aangenomen. D66, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
R.A. Janssen (SP)
M.A.J. Krijnen (GroenLinks)
J. Recourt (PvdA)
dossier(s) Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

BijzonderhedenUitvoering