36.200 XVI, K

Motie-Prast (PvdD) c.s. over terugkeer van het sportonderwijs in het curriculum van het mbo



In deze motie wordt de regering verzocht om te onderzoeken of sportonderwijs kan terugkeren in het curriculum van het mbo en hierover aan de Kamer te rapporteren.



Kerngegevens

nummer 36.200 XVI, K
ingediend 24 januari 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 31 januari 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdD, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door O.J. Hermans (Nanninga)
R.A. Janssen (SP)
dossier(s) Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (36.200 XVI)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)