36.202, N

Motie-Koffeman (PvdD) over de implementatie van de aanbevelingen uit het Ex'tax ProjectIn deze motie wordt de regering verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van implementatie van (een deel) van de aanbevelingen uit het Ex’tax Project.Kerngegevens

nummer 36.202, N
ingediend 13 december 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 20 december 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Otten, PVV, SGP, VVD stemden tegen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Belastingplan 2023 (36.202)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bespreekt op 14 mei 2024 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aanbevelingen uit het Ex’tax Project (EK, AL met bijlagen), naar aanleiding van deze motie.Uitvoering