36.259, I

Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over nationale bevoegdheden op het terrein van het abortusrechtIn deze motie wordt de regering met betrekking tot de bevoegdheid van lidstaten op het terrein van het abortusrecht verzocht in Europees verband te handelen overeenkomstig artikel 2 tot en met 6 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.Kerngegevens

nummer 36.259, I
ingediend 18 april 2023
bij de Algemene Europese Beschouwingen 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 9 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, SGP, ChristenUnie, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) D.J.H. van Dijk (SGP)
mede ondertekend door P. Schalk (SGP)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)