36.373, E

Motie-Van Meenen (D66) c.s. over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketenIn deze motie wordt de regering verzocht voor het eind van 2023 te komen tot een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen, die het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen tot maximaal één reduceert.Kerngegevens

nummer 36.373, E
ingediend 26 september 2023
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 26 september 2023 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 19 december 2023
indiener(s) P.H. van Meenen (D66)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F. Belhirch (D66)
G.K. Perin-Gopie (Volt)
D.M.G. Roovers (GroenLinks-PvdA)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs (36.373)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bespreekt op 12 december 2023 de brief van de staatssecretaris van J&V over het reduceren van gedwongen verplaatsingen van kinderen (EK, G met bijlage), naar aanleiding van de toezegging T03726 met het verzoek om een appreciatie van deze motie.Uitvoering