36.410, D

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verlagen van de btw op groente en fruitIn deze motie wordt de regering verzocht de btw op groente en fruit zo snel mogelijk te verlagen en de subsidie voor schoolfruit in stand te laten en die maatregel te bekostigen uit onderuitputting van de landbouwbegroting.Kerngegevens

nummer 36.410, D
ingediend 31 oktober 2023
bij de Algemene financiële beschouwingen
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 november 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, FVD, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door P. Nicolaï (PvdD)
I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
dossier(s) Miljoenennota 2024 (36.410)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)