36.410, E

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verkleinen van het schuldenleed van de pechgeneratieIn deze motie wordt de regering verzocht om met voorstellen te komen om het schuldenleed van studenten uit de 'pechgeneratie' drastisch te verkleinen, de financiering daarvan te vinden in een versnelde afschaffing van fossiele subsidies, en de Kamer daarover binnen drie maanden te berichten.Kerngegevens

nummer 36.410, E
ingediend 31 oktober 2023
bij de Algemene financiële beschouwingen
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 november na stemming bij zitten opstaan verworpen. GroenLinks-PvdA, Volt, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door P. Nicolaï (PvdD)
I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
dossier(s) Miljoenennota 2024 (36.410)