36.410 XII, I

Motie-Koffeman (PvdD) over de hubfunctie van SchipholIn deze motie wordt de regering verzocht om een onafhankelijke kosten/baten analyse te laten vervaardigen van de hubfunctie van Schiphol inclusief de daardoor veroorzaakte externaliteiten (bijvoorbeeld geluidsoverlast en milieuvervuiling).

En de Kamer daarover binnen zes maanden te informeren.Kerngegevens

nummer 36.410 XII, I
ingediend 2 april 2024
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 9 april 2024 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 2 juli 2024
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024 (36.410 XII)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)