36.418, AE

Motie-Bakker-Klein (CDA) c.s. over begrenzing aftrek van periodieke giften door particulieren boven de 250.000 euroIn deze motie wordt de regering verzocht om in samenspraak met de goede doelensector te zoeken naar alternatieve maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen bij giftenaftrek, waardoor de begrenzing van deze aftrek bij particulieren boven de 250.000 euro niet langer noodzakelijk is en de nadelige gevolgen voor de goede doelensector worden weggenomen.Kerngegevens

nummer 36.418, AE
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, FVD en SP stemden tegen.
indiener(s) J. Bakker-Klein (CDA)
mede ondertekend door R. Baumgarten (JA21)
P.W. Geerdink (VVD)
E.H.J. Heijnen (BBB)
F.W.J. Holterhues (ChristenUnie)
C.P.M. Moonen (D66)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd