36.418, I

Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over tijdige indiening en behandeling van belastingmaatregelenIn deze motie wordt de regering verzocht om snel concrete stappen te zetten om met ingang van de komende nieuwe begrotingssyclus de belastingmaatregelen tijdig in te dienen bij de Tweede Kamer.Kerngegevens

nummer 36.418, I
ingediend 11 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OPNL, GroenLinks-PvdA, Volt, PVV en VVD stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door J. Bakker-Klein (CDA)
E.H.J. Heijnen (BBB)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd