36.418, R

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over het onverkort toepassen van de inflatiecorrectieIn deze motie wordt uitgesproken dat de inflatiecorrectie onverkort moet worden toegepast.Kerngegevens

nummer 36.418, R
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, Volt, SP en PvdD stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd