36.418, U

Motie-Visseren-Van Hamakers (PvdD) c.s. over de intrinsieke waarde van natuur en dieren in de brede welvaartIn deze motie wordt de regering verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om de intrinsieke waarde van de natuur en dieren, inclusief dierenwelzijn, te integreren in de interpretatie van het concept Brede Welvaart in het beleid van de Rijksoverheid, en de Staten-Generaal hierover uiterlijk in mei 2024 te informeren.Kerngegevens

nummer 36.418, U
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)