CVIII, E

Motie-Gerkens (SP) c.s. over een onderzoek door het Rathenau Instituut naar de wenselijkheid van een adviescommissie over de ethische kant van de digitalisering van de samenlevingIn deze motie wordt de regering verzocht het Rathenau Instituut te vragen een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een commissie die kan adviseren over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving.Kerngegevens

nummer CVIII, E
ingediend 23 september 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 7 oktober 2014. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) A.M.V. Gerkens (SP)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
A.W. Duthler (VVD)
H. Franken (CDA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
K.G. de Vries (PvdA)
dossier(s) Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Bijzonderheden

De commissies BiZa/AZ en J&V hebben op 6 november 2018 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK van 17 oktober 2018 (EK, U) over de brief van de minister van 9 maart 2018 (EK, S) met de kabinetsreactie op de rapporten 'Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving' en 'Mensenrechten in het robottijdperk'PDF-document van het Rathenau Instituut voor kennisgeving aangenomen(zie ook het eerdere verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 25 juni 2018 (EK, T) over de kabinetsreactie).

De Eerste Kamercommissies BiZa/AZ en V&J hebben op 18 april 2017 een mondelinge toelichting van het Rathenau Instituut op het rapport 'Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving'.

De Eerste Kamercommissies I&A/JBZ en V&J hebben op 14 februari 2017 de brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 februari 2017 (EK CVIII, R met bijlage) ter aanbieding van het rapport 'Opwaarderen : Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving' ter uitvoering van deze motie besproken.

De Eerste Kamercommissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), voor Veiligheid en Justitie (V&J), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Economische Zaken (EZ) hebben op 17 maart 2015 de brief van de minister van BZK van 10 maart 2015 (EK CVIII, P) over de uitvoering van deze motie besproken.