30.432, F

Motie-Vedder-Wubben (CDA) c.s. inzake mogelijkheden om de verlaagde premiegrondslag in de derde pijler in 2008 te herstellen naar het oude niveauIn deze motie wordt de regering verzocht te zoeken naar mogelijkheden om de verlaagde premiegrondslag in de derde pijler in 2008 te herstellen naar het oude niveau.Kerngegevens


Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 28 oktober 2008 een verslag schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën uitgebracht over de uitvoering van de motie (EK 31.700 IXB, A).