Hans Wiegel (VVD) verlaat Eerste KamerHans Wiegel (VVD) heeft per brief van heden de Voorzitter van de Eerste Kamer laten weten zijn lidmaatschap per 31 maart 2000 neer te leggen.

In zijn brief zegt hij het gevoel gekregen te hebben dat het lidmaatschap van de Eerste Kamer hem zal kunnen gaan belemmeren in het optimaal uitoefenen van een aantal van zijn andere verantwoordelijkheden.

Tijdens een persconferentie verklaarde de heer Wiegel dat zijn hoofdfunctie bij Zorgverzekeraars Nederland en enkele aan de overheid gelieerde nevenfuncties, zoals het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen bij de NOB hem in de nabije toekomst mogelijk in een moeilijke positie zullen brengen.

Over enige tijd zijn in de Eerste Kamer discussies te verwachten over de toekomst van het verzekeringsstelsel en over de Concessiewet voor de omroep.

Hij zei vooral de sfeer en omgangsvormen in de Senaat te zullen missen, maar wilde niet van een dramatisch moment spreken. Voor de overige fractieleden komt zijn vertrek als een volslagen verrassing. Fractievoorzitter Van den Broek-Laman Trip respecteert echter het besluit van Wiegel.

De heer Wiegel wordt in de Eerste Kamer waarschijnlijk opgevolgd door de heer A. de Jager


Deel dit item: