Wijziging Drank- en Horecawet aangenomen en ander stemmingsnieuws11 april 2000

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft de

met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel

  • Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (26.800 VIII)

is zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Tenslotte heeft de Eerste Kamer vandaag het wetsvoorstel

  • Begroting Defensie 2000 (26.800 X)

zonder stemming aangenomen. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

Sociale media menu


Deel dit item: