Op dinsdag 3 oktober 2000 sprak het College van Senioren over een brief van de heer Chr. Baljé, Griffier van de Eerste Kamer, met suggesties voor wijziging van de werkwijze van de Eerste Kamer.

Voor het voorstel van de Griffier tot clustering van begrotingen is onder de fractievoorzitters op dit moment geen meerderheid, wel overweegt het College een voorstel om de begroting te behandelen aan de hand van thema's.

Het College zet de bespreking over de werkwijze van de Senaat op 17 oktober 2000 voort. Dan komen ook voorstellen tot wijziging van Eerste Kamerlid Kohnstamm (D66) ter sprake. Hij wil de debatten tijdens de begrotingsbehandelingen bijvoorbeeld vervangen door beleidsinterpellaties. Een Eerste Kamerlid dient dan een gemotiveerd voorstel te doen voor zo'n interpellatie. Kohnstamm pleit ook voor beperking van de spreektijd van Eerste Kamerleden in de eerste termijn van wetgevingsdebatten. Nu kunnen senatoren zelf bepalen hoe lang die spreektijd is.

Bron: De Nederlandse Staatscourant, 3 oktober 2000, nr. 191.


Deel dit item: