Wetsvoorstel euthanasie aangenomenDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

na hoofdelijke stemming met 46 stemmen voor en 28 stemmen tegen aangenomen.

Tijdens dit debat is de motie-Schuurman c.s. ingediend (26.691 en 23.877 EK nr. 246c, nr. 137h). Deze motie is na stemming bij zitten en opstaan verworpen door de Eerste Kamer. CDA, ChristenUnie, SGP, SP en OSF stemden voor.


Deel dit item: