Hoofdelijke stemming over behandeling wetsvoorstel Vermindering aantal leden provinciale en gedeputeerde staten verschoven naar 29 oktober a.s.



In verband met het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus is de hoofdelijke stemming over het voorstel om het wetsvoorstel

niet op korte termijn te agenderen, verschoven naar 29 oktober 2002.


Deel dit item: